24 Czerwca 2022

Szkolenie dla służb mundurowych Drukuj

W związku z podpisanym porozumieniem zawartym w dniu 06.04.2022 r. pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa Panem Markiem Chrapkiem a Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach Panem Jarosławem Kaletą w sprawie współdziałania Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, w dniach 22-23.06.2022 r. odbyły się szkolenia  dla służb mundurowych. Podczas szkoleń omawiane były tematy z zakresu nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem środków ochrony roślin, nadzoru nasiennego  oraz nadzoru fitosanitarnego. Przedstawiciele służb mundurowych wysłuchali przedstawionych wykładów oraz uzyskali odpowiedzi na interesujące ich tematy.