14 Czerwca 2022

Lustracje dotyczące występowania agrofagów szkodliwych dla roślin Drukuj

Jednym z zadań PIOR i N jest prowadzenie lustracji dotyczących występowania agrofagów szkodliwych dla roślin, m.in. agrofagów kwarantannowych. Należy do nich również chrząszcz Opiętek jesionowiec (Agrilus planipennis).

Gatunek pochodzi z dalekowschodniej części Azji, ale został już stwierdzony w Europie, gdzie stanowi zagrożenie dla jesionów. Chrząszcze uszkadzają liście drzew, a larwy drążą korytarze w drewnie. Żerowanie szkodnika przyczynia się do żółknięcia i opadania liści, usychania gałęzi, a z czasem zamierania całych drzew.

Celem prowadzenia lustracji jest wykrycie potencjalnych ognisk występowania tego gatunku w Polsce.

Pracownicy WIOR i N Kielce Oddział Starachowice biorą udział w programie działań poszukiwawczych, który obejmuje kontrole wizualne roślin żywicielskich i zastosowanie pułapek do odłowu postaci dorosłych Agrilus planipennis.

W bieżącym roku pułapkę zainstalowano na terenie Lasów Państwowych, w miejscu obejmującym kilka drzew gatunku Fraxinus – jesion.

Efektem działań poszukiwawczych będzie uzyskanie informacji nt. występowania szkodnika, czyli wykluczenie lub potwierdzenie jego obecności.