06 Lutego 2024

Zgłoszenia do integrowanej produkcji roślin

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie...

Integrowana Produkcja Roślin (IP) to nowoczesny systemem jakości żywności, wykorzystujący w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu. 

IP uwzględnia cele środowiskowe takie jak ochronę krajobrazu rolniczego oraz różnorodności biologicznej przy jednoczesnym zapewnieniu konsumentom bezpiecznych i atrakcyjnie wyglądających owoców, warzyw i innych płodów rolnych o bardzo wysokich walorach jakościowych. 

 

Producent rolny, który jest zainteresowany prowadzeniem upraw w systemie Integrowanej Produkcji Roślin musi corocznie zgłosić ten fakt podmiotowi certyfikującemu.

 

Takie zgłoszenie powinno być wykonane nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, a w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku.

 

Szczegóły dotyczące składania zgłoszeń oraz udziału w systemie IP można uzyskać w jednostkach certyfikujących.

 

Zachęcamy producentów rolnych do zgłaszania upraw i prowadzenia produkcji rolnej w systemie IP. Wykaz podmiotów wykonujących działalność w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin (wg. kolejności upoważniania) znajdą Państwo poniżej:

 

Przed zgłoszeniem do podmiotu certyfikującego należy obowiązkowo posiadać ważne szkolenie z zakresu integrowanej produkcji roślin oraz zapoznać się z zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa metodykami IP. 

 

Metodyki IP opublikowane są na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod adresem: https://piorin.gov.pl/publikacje/metodyki-ip/