26 Stycznia 2024

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zdrowia roślin zaakceptowany przez COPHS

 

Szefowie służb fitosanitarnych Unii Europejskiej (COPHS), na posiedzeniu 25 stycznia 2024 r. w Brukseli, osiągnęli kompromis w sprawie treści nowelizacji rozporządzenia nr 2016/2031, które jest najważniejszym aktem prawnym normującym zasady nadzoru nad zdrowiem roślin oraz ochrony terytorium Wspólnoty przed agrofagami.

 

W trwającej od 16 października 2023 r. dyskusji nad projektem opracowanym przez Komisję Europejską polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawiły szereg propozycji i poprawek, które w większości zostały zaaprobowane przez pozostałe Państwa Członkowskie. Projekt zostanie teraz skierowany do akceptacji COREPER. Przebieg prac legislacyjnych można śledzić na stronie: https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2023_378.

 

Polskiej delegacji na posiedzeniu COPHS przewodniczył Główny Inspektor Andrzej Chodkowski, a towarzyszyli mu Pani Iwona Pękala-Popek z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Sebastian Żwan ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.