16 Grudnia 2016

Posiedzenie Grupy Roboczej EPPO w Polsce

Działająca od 1951 roku Europejsko-Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin (EPPO) jest regionalną organizacją odpowiedzialną za współpracę pomiędzy państwami europejskimi w celu ochrony roślin regionu, zgodnie z regulacjami Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin. Standardy i przepisy opracowywane przez EPPO mają ogromny wpływ na warunki międzynarodowego handlu roślinami i towarami roślinnymi. Polska, jako wiodący producent i eksporter surowców pochodzenia roślinnego, aktywnie uczestniczy w pracach wielu gremiów roboczych tej organizacji. 

W przyszłorocznym kalendarzu prac EPPO, w rezultacie ustaleń pomiędzy Dyrektorem Generalnym EPPO a Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, doroczne posiedzenie Grupy Roboczej ds. Regulacji Fitosanitarnych EPPO zaplanowano w Gdańsku w dniach 20-23 czerwca 2017 roku. Wybór tego miejsca zapewni możliwość zaprezentowania uczestnikom spotkania - przedstawicielom kilkunastu krajów, Sekretariatu EPPO i Komisji Europejskiej, warunków pracy i specyfiki działania inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na przykładzie oddziałów granicznych w Gdańsku i w Gdyni. 

Uzgodnienia dotyczące przygotowań do tego ważnego wydarzenia były jednym z najważniejszych tematów wczorajszego spotkania Andrzeja Chodkowskiego, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Dariuszem Drelichem, Wojewodą Pomorskim, który jako gospodarz regionu Pomorza z zadowoleniem przyjął propozycję współorganizacji przedsięwzięcia. Zgodnie przyznano, że sposób organizacji części roboczej posiedzenia i wizyt studyjnych oraz prezentacja walorów historycznych i turystycznych Pomorza będą miały istotne znaczenie dla merytorycznych rezultatów spotkania oraz wrażeń i opinii uczestników spotkania o regionie i Polsce.