30 Stycznia 2024

Polska kształci światowe kadry

Pokój wydzielania próbek – omówienie sposobu wydzielania próbki analitycznej
Pokój wydzielania...
Pokój wydzielania próbek - prezentacja licznika do nasion
Pokój wydzielania...
Pracowania czystości nasion- praca z mikroskopem cyfrowym
Pracowania...
Pracowania czystości nasion - prezentacja próbek kalibrażowych wykorzystywanych do kalibracji dmuchaw
Pracowania...
Pracownia kiełkowania nasion – zasady oceny siewek
Pracownia...
Biuro – omówienie zasad wydawania świadectw
Biuro – omówienie...

 

Studenci z wydziału „Horticulture Seed Scienece and Technology” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wzięli udział w cyklicznych warsztatach „Seed Quality Evaluation” (Ocena jakości nasion) przeprowadzonych w Referencyjnym Laboratorium Nasiennym w Poznaniu. Zajęcia polegały na zapoznaniu studentów z różnych krajów (m.in. Indie, Bangladesz, Rwanda i Nigeria) z procesem oceny laboratoryjnej materiału siewnego od momentu przyjęcia próbki do wydania wyniku.

 

W pierwszej części warsztatów studenci zapoznali się z działalnością Referencyjnego Laboratorium Nasiennego. Zaprezentowano i omówiono zasady działania Systemu Zarządzania Laboratorium oraz działanie laboratorium zgodnie z akredytacją PCA oraz ISTA.

 

Część praktyczną zajęć rozpoczęto od zaprezentowania przyjęcia próbki materiału siewnego do badań oraz jej rejestracji w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Następnie uczestnicy zajęć udali się do pokoju wydzielania próbek, gdzie omówiono i zaprezentowano zasady przechowywania próbek przed badaniem. Następnie wyjaśniono proces wydzielana próby analitycznej z zastosowaniem różnych rozdzielaczy. W następnej kolejności przedstawiono również działanie aparatury pomocniczej związanej z analizą czystości nasion, między innymi: dmuchawy laboratoryjne, licznika nasion oraz mikroskopów. Osoby chętne miały możliwość samodzielnego wydzielenia próbki analitycznej oraz oznaczenia wybranych gatunków przy użyciu mikroskopu cyfrowego i materiału odniesienia, jakim jest Referencyjna Kolekcja Nasion.

 

Dalszym etapem ćwiczeń było omówienie zagadnień związanych z badaniem zdolności kiełkowania nasion. Studenci asystowali przy procesie wykładania nasion na podłoże, a następnie uczestniczyli w wykonaniu oceny pośredniej oraz ostatecznej siewek przez analityków nasiennych. Zapoznali się z rodzajami podłoża stosowanym w RLN oraz ze sprzętem wykorzystywanym w analizie kiełkowania, między innymi: różnymi rodzajami kiełkowników oraz pokojami i szafami do kiełkowania. Poznali także proces wprowadzenia nowej partii podłoża do użytku.

 

Ostatnim etapem zajęć było przedstawienie zasad wystawienia Świadectw oceny laboratoryjnej materiału siewnego, Międzynarodowych Świadectw Orange dla partii nasion oraz Międzynarodowych Świadectw Blue dla próbki nasion. Omówiono szczegółowo informacje w nich zawarte oraz wskazano różnice pomiędzy poszczególnymi dokumentami.