27 Lutego 2019

Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin

Od połowy grudnia 2019 r. w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zmiana wpłynie na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, w tym także nasiennictwo i obrót materiałem siewnym.
 

Obecnie zarówno na poziomie UE jak również w kraju, prowadzone są prace nad przepisami wykonawczymi i delegowanymi regulującymi nowe zasady.

Bieżące informację będą zamieszczane systematycznie na tej stronie: http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/nowe-prawo-ue/

 

Zachęcamy do jej regularnego odwiedzania!