28 Czerwca 2022

II Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi”

Konkurs filmowy "Świat się kręci wokół wsi"
Konkurs filmowy...

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza młodych mieszkańców wsi do uczestnictwa w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Współorganizatorami konkursu są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Akcja ma przyczynić się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Inicjatorzy plebiscytu pragną przedstawić rolników jako osoby dumne z tego, że mogą wykonywać prace na roli i przyczyniać się w ten sposób do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Chcą także zaprezentować sylwetki młodych ludzi, zwłaszcza uczniów i absolwentów szkół rolniczych, którzy odważnie podejmują działania i dokonują świadomych wyborów życiowych związanych z działalnością rolniczą. Również polska wieś, rozwijająca się dynamicznie dzięki funduszom unijnym, powinna być promowana jako miejsce, w którym można prowadzić satysfakcjonujące życie i spełniać się zawodowo.

Grono interesariuszy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa to również w większości rolnicy i mieszkańcy wsi. Dlatego zachęcamy do udziału w konkursie, który ma zaprezentować między innymi bezpieczną, zdrową i smaczną polską żywność. Pracownicy Inspekcji na co dzień dokładają starań, aby zadbać o zdrowie roślin i co za tym idzie zapewnić konsumentom produkty wysokiej jakości. Wartość polskiej żywności, pochodzącej od rodzimych lub wręcz lokalnych producentów, zyskała jeszcze większe znaczenie w dobie pandemii oraz wojny w Ukrainie, które pokazały ograniczenia wynikające z przerwanych łańcuchów dostaw.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu filmowego „Świat się kręci wokół wsi” można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ii-ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi---2022-r

oraz instytucji partnerskich – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr/mrirw-zaprasza-do-udzial-w-ii-ogolnopolskim-konkursie-filmowym-swiat-sie-kreci-wokol-wsi-zgloszenia-do-28-wrzesnia

i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/mrirw-zaprasza-do-udzial-w-ii-ogolnopolskim-konkursie-filmowym-swiat-sie-kreci-wokol-wsi-zgloszenia-do-28-wrzesnia