22 Stycznia 2024

GIORiN przypomina - z końcem stycznia br. Wielka Brytania wdroży pierwszy etap „docelowego granicznego modelu operacyjnego”

Od publikacji „docelowego granicznego modelu operacyjnego” (The Border Target Operating Model, BTOM) w dniu 29 sierpnia 2023 r. rząd Wielkiej Brytanii realizuje założony docelowy program wdrażania zasad kontroli dotyczących towarów podlegających wymaganiom sanitarnym i fitosanitarnym (SPS), w tym dla roślin i produktów pochodzenia roślinnego.

 

Z dniem 31.01.2024 r. będzie wdrażany pierwszy etap modelu operacyjnego (BTOM). Towarów podlegających regulacjom fitosanitarnym, eksportowanych z państw członkowskich UE do Wielkiej Brytanii, będą dotyczyły:

• nowowprowadzony wymóg świadectw fitosanitarnych dla roślin i produktów roślinnych zaklasyfikowanych jako „średniego ryzyka”;

• utrzymany wymóg świadectw fitosanitarnych dla roślin i produktów roślinnych „wysokiego ryzyka”;

• kontynuacja obowiązku ustalonego dla importera odpowiedzialnego za przesyłkę, aby dokonywać wstępnego powiadamiania o przesyłce za pośrednictwem systemu IPAFFS.

 

Szczegółowe informacje pod linkami:

Ogólne wymagania BTOM:

https://www.gov.uk/government/publications/border-target-operating-model-information-leaflets-for-businesses

Wymagania dla roślin i produktów pochodzenia roślinnego z UE:

https://www.gov.uk/guidance/import-plants-and-plant-products-from-the-eu-to-great-britain

Lista towarów wysokiego i średniego ryzyka:

https://planthealthportal.defra.gov.uk/trade/imports/target-operating-model-tom/tom-risk-categorisations/