11 Września 2023

Audyt ekspertów z Wietnamu w celu umożliwienia eksportu z Polski owoców borówki wysokiej

 

W związku z zainteresowaniem polskich producentów eksportem owoców borówki wysokiej do Wietnamu, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa realizuje działania niezbędne dla zapewnienia polskim eksporterom dostępu do rynku tego kraju.

 

W dniach 4-7 września br. miała miejsce wizyta robocza w Polsce przedstawicieli organizacji ochrony roślin Wietnamu - Plant Protection Department (PPD) na zaproszenie strony polskiej. Celem tej wizyty była ocena polskiego systemu produkcji i przygotowania owoców do sprzedaży pod kątem eliminacji ryzyka fitosanitarnego w całym łańcuchu produkcji i dystrybucji borówki, co pozwoli na ustalenie warunków fitosanitarnych eksportu owoców borówki z Polski do Wietnamu.

 

Wizytę rozpoczęło spotkanie w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w którym udział wzięli także przedstawiciele Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W kolejnych dniach program audytu odejmował wizytę na wybranych plantacjach borówki wysokiej oraz w pakowalniach na terenie województwa: mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego.

 

W ostatnim dniu wizyty przedstawiciele wietnamskich służb fitosanitarnych spotkali się z Sekretarzem stanu w MRiRW Panem Ryszardem Bartosikiem. Tematem spotkania była kwestia zakończenia trwających negocjacji dostępu polskich borówek do rynku wietnamskiego.

 

Na spotkaniu kończącym audyt Zastępca Dyrektora PPD - Pani Nguyen Thi Thu Huong oceniła pozytywnie polski system produkcji owoców borówki i wyraziła nadzieję na szybkie otwarcie rynku Wietnamu dla polskich eksporterów.