19 Maja 2023

20 MAJA - ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie...

W dniu 20 maja br. na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Dzień ten został ustanowiony w 2017 r. rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w rocznicę urodzin Antona Janša (ur. 20 maja 1734) słoweńskiego pszczelarza, a zarazem prekursora nowoczesnego pszczelarstwa.

 

Pszczoła miodna oraz inne owady zapylające są bardzo ważnym elementem ekosystemu oraz jednym z głównych czynników plonotwórczych w produkcji roślinnej. Pszczoły wytwarzają wiele cennych produktów tj. miód, wosk, pierzgę, propolis, mleczko oraz jad pszczeli.


W tym ważnym dniu warto zaznaczyć, że ochrona pszczół i innych owadów zapylających przed niewłaściwie stosowanymi pestycydami jest wielką troską Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Inspekcja w celu ograniczenia zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, w okresie intensywnego kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających, zwiększa liczbę działań kontrolnych oraz prowadzi działania informacyjne i edukacyjne. W komunikacie opublikowanym 12 maja br. na stronie Inspekcji „Planując ochronę upraw ograniczaj zagrożenia dla pszczół!” (http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/planujac-ochrone-upraw-ograniczaj-zagrozenia-dla-pszczol,639.html) zostały zawarte ważne informacje w kontekście bezpieczeństwa pszczół. 


Jednocześnie Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa podkreśla, że niezwykle cenne efekty przynosi współdziałanie rolników z pszczelarzami, gdyż pszczoły najczęściej mają swoje pożytki w przestrzeni rolniczej na polach, łąkach i sadach. Właściciele pasiek mają prawo zwrócić się do osób stosujących środki ochrony roślin z prośbą o informacje, w jakim czasie i jakimi preparatami będzie wykonywany zabieg. Aplikujący środki ochrony roślin nie mogą odmówić udzielenia takiej informacji. Niekompetencja, popełniane błędy oraz brak przekazywanych wzajemnie przez rolników i pszczelarzy informacji o wykonywanych zabiegach i lokalizacji uli mogą oddziaływać negatywnie na pszczoły. 


Równocześnie należy mieć na uwadze, że prawidłowe korzystanie z chemicznych środków ochrony roślin nie ogranicza się tylko i wyłącznie do obszaru rolnictwa, ale również dotyczy zastosowań na działkach, w ogrodach przydomowych, na terenach zielonych umiejscowionych zarówno na wsi, jak i w mieście.


W przypadku zauważania nieprawidłowości w zakresie stosowania środków ochrony roślin prosimy o zgłaszanie takich zdarzeń do wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa (dane kontaktowe na http://piorin.gov.pl/wiorin/). Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa po potwierdzeniu wystąpienia nieprawidłowości nakłada kary grzywny oraz kary administracyjne wynikające z ustawy o środkach ochrony roślin.


Osoby zainteresowane tematem związanym z pszczelarstwem zachęcamy do prowadzenia obserwacji pszczół na żywo przez Internet, w naszej inspekcyjnej pasiece zlokalizowanej w Toruniu, na terenie Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Transmisja dostępna jest pod adresem http://piorin.gov.pl/pszczoly-w-inspekcji.