Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Ustawy

Lp. Data i publikator Nazwa aktu prawnego

1

13 lutego 2020 r.
(Dz.U. 2021 r., poz. 256,
z późn. zm.)

wersja ujednolicona, nieoficjalna

Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami
2

13 lutego 2020 r.
(Dz.U. 2020 r., poz. 425, z późn. zm.)

wersja ujednolicona, nieoficjalna

Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
2a 13 lutego 2020 r.
(Dz.U. 2020 r., poz. 425)
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
3

7 maja 2020 r. 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1069)

Ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

4

8 marca 2013 r.
(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1900)
Ustawa o środkach ochrony roślin
5 9 listopada 2012 r.
(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 568)
Ustawa o nasiennictwie
6

26 października 2017 r.

(Dz.U. MRiRW 2017 r., poz. 75)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany 
7 25 czerwca 2009 r.
(tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1353)
Ustawa o rolnictwie ekologicznym
8 22 czerwca 2001 r.
(tj. Dz.U. 2019 r., poz. 706
)
Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
9

5 czerwca 2014 r.

(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1534)

Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
10

29 czerwca 2010 r.

(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1252)

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
11

26 czerwca 2003 r.

(t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 432)

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin
12

6 marca 2018 r.
(
Dz.U. z 2019 r., poz. 1292, z późn. zm.)

wersja ujednolicona, nieoficjalna

Prawo przedsiębiorców
13

16 listopada 2006 r. 

(Dz.U. 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.)

wersja ujednolicona, nieoficjalna

Ustawa o opłacie skarbowej
14 21 listopada 2008 r.
(t.j. Dz.U. 2018., poz. 1559, Dz.U. 2019 r., poz.730, 2020)
Ustawa o służbie cywilnej tekst ujednolicony
15 6 marca 2018 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1079)

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zgłoś błąd