Prawo

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa dokłada wszelkich starań, aby akty prawne z działu "Prawo" zamieszczane były niezwłocznie po ich opublikowaniu w postaci elektronicznej, żeby były rzetelne i kompletne. Jednocześnie Główny Inspektorat informuje, że nie jest źródłem prawa, a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw i rozporządzeń może być dla Państwa jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.