Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

laboratorium wojewódzkie - wiorin gdańsk


tel/fax: 58 682-24-31

ul. Zygmunta Wróblewskiego 5
83-000 Pruszcz Gdański

 

Kazimierz Gibas

Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego

Dorota Przybylska 

Zastępca Kierownika Laboratorium Wojewódzkiego, tel. 606 454 893

Sylwia Geremek-Janiszewska

Starszy specjalista

Dorota Lider

Starszy specjalista

Łukasz Mauricz

Specjalista

Anna Wołoszyk

Specjalista

Agata Jędrzejewicz

Specjalista

Beata Gniadkowska

Specjalista

Anna Korycka

Specjalista

Filip Zimny

Starszy asystent w laboratorium

Elżbieta Joskowska

Starszy asystent w laboratorium

Anna Gruchała-Węsierska

Starszy asystent w laboratorium (zastępstwo za Anna Wołoszyk)

Damian Brodzik

Starszy asystent w laboratorium

 

Laboratorium Wojewódzkie - informacje ogólne

Do głównych zadań Laboratorium Wojewódzkiego należy:

 

 • badanie próbek gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w kierunku obecności organizmów szkodliwych dla roślin;
 • prowadzenie oceny laboratoryjnej materiału siewnego;
 • badanie zdrowotności materiału rozmnożeniowego, w tym sadzeniaków ziemniaka;
 • doskonalenie Systemu Zarządzania przyjętego w laboratorium poprzez przestrzeganie zasad opisanych w dokumentacji Systemu Zarządzania oraz inicjowanie działań doskonalących;
 • prowadzenie dokumentacji próbek przyjętych do badań laboratoryjnych, wystawianie sprawozdań z badań oraz świadectw i informacji po laboratoryjnej ocenie zdrowotności;
 • wdrażanie nowych metod identyfikacji organizmów szkodliwych zgodnie z wytycznymi Centralnego Laboratorium w Toruniu;
 • sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań z zakresu działalności diagnostycznej;
 • organizacja szkoleń i koordynacja zadań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej;
 • uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych/badaniach biegłości;
 • współpraca z innymi działami merytorycznymi Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie wykonywanych zadań;
 • zachowanie bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania badań;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa bądź Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

ZAKRES BADAŃ:


Laboratorium Wojewódzkie wykonuje badania na podstawie przepisów Międzynarodowego Zrzeszenia Oceny Nasion (International Seed Testing Association ISTA) oraz Protokołów Diagnostycznych PIORiN opracowanych w oparciu o standardy Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (European and Mediterranean Plant Protection Organization EPPO) oraz dyrektywy Unii Europejskiej.

 

Podstawą do przeprowadzenia badania przez Laboratorium Wojewódzkie jest otrzymanie od Klienta zlecenia. Zlecenie na wykonanie badania w Laboratorium Fitosanitarnym dostępne jest na poniższym formularzu: „Zlecenie na wykonanie badania w Laboratorium Fitosanitarnym”, a zlecenie na wykonanie badania w Pracowni Oceny Nasion dostępne jest na formularzu: „Zlecenie na wykonanie badania w Pracowni Oceny Nasion”.

 

Klienci przed złożeniem zlecenia mają możliwość zapoznania się z aktualną ofertą wykonywanych przez Laboratorium Wojewódzkie badań – Wykaz badań Laboratorium Wojewódzkiego, przy czym zakres wykonywanych przez Laboratorium Wojewódzkie badań oraz wybór metody badawczej uzależniony jest od: rodzaju i  przeznaczenia materiału roślinnego, zakresu roślin żywicielskich, podejrzenia o porażenie, wymagań fitosanitarnych kraju przeznaczenia przesyłki (w przypadku eksportu) oraz wymagań jakościowych. 

 

W celu monitorowania poziomu świadczonych usług Laboratorium Wojewódzkie dąży do uzyskiwania informacji zwrotnych od Klientów (uwag i opinii) w postaci ankiety.

Zgłoś błąd