21 Maja 2019

Spotkanie w sprawie podejrzeń zatrucia pszczół Drukuj

W dniu 09.05.2019 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku odbyło się spotkanie w sprawie podejrzeń zatrucia pszczół środkami ochrony roślin w województwie pomorskim. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

  • Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku,
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku,
  • Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku,
  • Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu,
  • Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
  • Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
  • Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim.

 

W trakcie spotkania zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in. przepisów krajowych i wspólnotowych w zakresie stosowania środków ochrony roślin; wymogów i kwalifikacji dla użytkowników profesjonalnych stosujących środki ochrony roślin; zasad integrowanej ochrony roślin; warunków i techniki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin i zapobieganiu zatruciom pszczół i innych zapylaczy.

 

W trakcie spotkania przedstawiciele Związku Pszczelarzy stwierdzili że w województwie pomorskim niewielka część pasiek ulega zatruciu środkami ochrony roślin. Zdaniem pszczelarzy w celu uniknięcia i niedopuszczenia do zatrucia pszczół osoby wykonujące zabiegi powinny przestrzegać zapisów zawartych w etykiecie środka ochrony roślin oraz wykonywać zabiegi poza okresem aktywności pszczół. Jak również zapobiegać znoszeniu cieczy roboczej szczególnie na sąsiednie kwitnące uprawy, gdzie zapylacze mogą mieć pożytek. 
Przedstawiciel Izby Rolniczej podkreślił, że stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie jest sprawą oczywistą i konieczną ze względu na utrzymywanie zdrowotności upraw rolniczych i ogrodniczych, a tym samym pozwala uzyskać lepszy i większy plon. Z przekazanych informacji wynika, że rolnicy w województwie pomorskim są świadomi skutków jakie mogą wyrządzić niewłaściwie wykonanym zabiegiem środkami ochrony roślin. Poprawę w tym zakresie również potwierdzili przedstawiciele PIORiN. 
W celu wprowadzenia większego bezpieczeństwa pszczoły miodnej i innych zapylaczy, pszczelarze zwrócili się do przedstawicieli Policji o możliwość wsparcia pszczelarzy poprzez rutynowe kontrole opryskiwaczy wykonujących zabiegi na polu lub tych poruszających się drogami publicznymi. Funkcjonariusze Policji poinformowali, że prowadzone są działania kontrole w zakresie bezpieczeństwa ochrony zapylaczy w przypadku zgłoszeń o niewłaściwym  stosowaniu środków ochrony roślin. 

 

Na zakończenie Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku podkreślił, że ważnym jest aby pamiętać o prawidłowym stosowaniu środków ochrony roślin przez użytkowników profesjonalnych. Bardzo ważny aspekt stanowi także właściwa komunikacja pomiędzy rolnikiem a pszczelarzem.