01 Października 2020

Różnorodność upraw na Kaszubach Drukuj

          Do niedawna Kaszuby były znane z uprawy pysznej truskawki odmiany Senga sengana zwanej „Kaszubską truskawką” (Kaszëbskô malëna). Ze względu na dość ubogie gleby rolnicy uprawiali najczęściej żyto, jęczmień, owies oraz ziemniaki. Obecnie obserwuje się zakładanie plantacji niespotykanych w tym regionie wcześniej np. borówki amerykańskiej, aronii, winorośli czy wrzosu. Pojawiają się nowoczesne i wyspecjalizowane gospodarstwa ogrodnicze. Do takich w  powiecie kartuskim możemy zaliczyć 13 hektarową Szkółkę Roślin Ozdobnych w Garczu, Gospodarstwo Szklarniowe Roślin Ozdobnych w Dzierżążnie, czy 2 gospodarstwa z uprawą wrzosów w roli głównej w Kobysewie i Kaliskach Kartuskich.               

Właściciele i pracownicy tych gospodarstw posiadają ogromną wiedzę z zakresu uprawy i ochrony roślin. Zdali egzaminy i stosują procedury, do których zobowiązuje ich ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin. Sami przeprowadzają kontrole fitosanitarne i wydają paszporty roślin. Obecnie do zadań inspektorów WIORiN w Gdańsku Oddział w Kościerzynie należy przeprowadzanie weryfikacji prawidłowości dokonywanych przez przedsiębiorców kontroli zdrowotności roślin, prawidłowości wydawania paszportów i prowadzenia dokumentacji, stosowania przepisów nasiennych oraz prawidłowości stosowania środków ochrony roślin.