03 Grudnia 2020

ODWOŁAWCZA OCENA WERYFIKACYJNA SADZENIAKA ZIEMNIAKA Drukuj

         Uprawa sadzeniaka ziemniaka w województwie pomorskim od lat zajmuje największą powierzchnie w skali kraju. W roku 2020 powierzchnia uprawy sadzeniaka w Polsce wynosiła 7 tys. ha z czego na Nasze województwo przypadało 2,5 tys. ha. Było to 638 plantacji, które kwalifikowali inspektorzy WIORiN w Gdańsku. 

Sadzeniak musi przejść szereg urzędowych ocen, które są skomplikowane i wieloetapowe.

Po osiągnięciu przez bulwy  wymaganej wielkości i dojrzałości inspektorzy  pobierają z plantacji próby, które następnie  badane są na obecność wirusów. Im wyższa kategoria sadzeniaków ziemniaka, tym dopuszczalny % porażenia jest niższy.

W przypadku dyskwalifikacji lub degradacji sadzeniaków ziemniaka właściciel partii może wystąpić z wnioskiem do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o ponowne dokonanie oceny weryfikacyjnej. W przypadku odwołania inspektorzy pobierają próby z miejsca magazynowania sadzeniaków (magazynów, przechowalni, piwnic lub kopców). Konieczne jest, aby próbobiorca miał zapewniony swobodny dostęp do całego zbioru  pochodzącego z plantacji zgłoszonej do ponownej oceny i aby ziemniaki oznakowane były w sposób jednoznacznie wskazujący na ich pochodzenie.