08 Października 2020

Akcja „psianka” zakończona. Drukuj

      Dwa razy w roku inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku pobierają próby wody z wód powierzchniowych i z oczyszczalni miejskich oraz raz w miesiącu próby pochodzące z oczyszczali ścieków z zakładów przetwórczych. Próby pobierane są na obecność bakterii Ralstonia solanacearum (wywołującą groźną  chorobę kwarantannową ziemniaków zwaną śluzakiem), która może rozprzestrzeniać się w środowisku wodnym. Ponadto pobierane są również próby roślin psianek rosnących na brzegach  akwenów i cieków wodnych.

We wrześniu inspektorzy WIORiN w Gdańsku zakończyli akcję pobierania prób roślin psianki słodkogórz. W bieżącym roku pobrali ogółem 26 prób tej roślin, z czego 13 prób rosnącej nad jeziorami zlokalizowanymi na terenie pięciu gmin w Oddziale Kościerzyna.

W roślinach psianki bakteria  może zimować, namnażać się, a następnie może stać się źródłem zakażenia kolejnych roślin, w tym ziemniaków. Porażenie tej rośliny przez śluzaka będzie oznaczało, że bakteria przedostała się do wody i trzeba podjąć zdecydowane kroki w celu jej zwalczania lub ograniczenia zasięgu występowania.

     Na ziemniakach objawy śluzaka mogą się pojawić dopiero po kilku latach przy odpowiednim stopniu namnożenia się patogena. Oprócz ziemniaka bakteria Ralstonia solanacearum może porażać ponad 200 gatunków roślin należących do 50 rodzin.

     Bakteria może spowodować znaczne straty gospodarcze zwłaszcza w produkcji ziemniaków. Jej szkodliwość polega także na łatwym rozprzestrzenianiu się  wraz ze skażoną wodą lub żywicielskimi roślinami dzikorosnącymi. Postępowanie po wykryciu bakterii jest bardzo trudne i długotrwałe ze względu na brak dostępnych środków chemicznych, możliwość przeżywania bakterii w glebie, i na innych rodzajach materiałów. Dlatego ważne jest podejmowanie działań profilaktycznych na wszystkich etapach produkcji i obrotu ziemniakami, a woda wykorzystywana do nawadniania, zraszania, czy opryskiwania roślin powinna być pobierana z ujęć nieporażonych.

 

Więcej informacji na temat bakterii Ralstonia solanacearum na stronie internetowej http://piorin.gov.pl/publikacje/ulotki/