Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Pracownia oceny nasion - wiorin białystok


fax: 85 741-00-12

 

Ewa Zubrzycka
Główny Specjalista

tel. 85 741-00-12 wew. 38

Beata Dybacka
Starszy Specjalista

tel. 85 741-00-12 wew. 38

Do zakresu działania Pracowni Oceny Nasion należy:

• prowadzenie oceny laboratoryjnej materiału siewnego;
• prowadzenie dokumentacji próbek przyjętych do oceny materiału siewnego, wydawanie sprawozdań z badań, świadectw i informacji dla materiału siewnego, opracowywanie danych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym;
• opiniowanie wniosków i wydawanie etykiet do materiału siewnego w obrocie w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora;
• wydawanie informacji dla hodowcy o zakwalifikowanych partiach materiału siewnego;
• wystawianie obciążeń finansowych za ocenę laboratoryjną materiału siewnego oraz za wystawione etykiety;
• współdziałanie z Działem Nadzoru Nasiennego w zakresie przeprowadzania kontroli materiału siewnego i pracy próbobiorców upoważnionych i akredytowanych;
• współudział w szkoleniach z zakresu próbobrania materiału siewnego próbobiorców upoważnionych i akredytowanych;
• opiniowanie wniosków przedsiębiorców o nadanie akredytacji do oceny laboratoryjnej materiału siewnego z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka, kontrolowanie tych jednostek w zakresie prawidłowego prowadzenia działalności, wnioskowanie o nadanie i cofanie uprawnień;
• przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu działania Pracowni Oceny Nasion.
 

Zgłoś błąd