11 Lutego 2020

Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 Drukuj

 

Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin 2020 to cenna AGRO inicjatywa podjęta przez prof. dr hab. Bożenę Łozowicką – Kierownika Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku oraz Andrzeja Stanisława Zamana – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku wraz z pracownikami obydwu instytucji, w związku z ogłoszonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.

Tematyka zdrowia roślin jest niezwykle ważna w naszym, typowo rolniczym regionie, w kontekście ochrony zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska i lasów, bioróżnorodności, a także bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie lokalnym oraz stymulacji regionalnego rozwoju gospodarczego poprzez zapobieganie rozpowszechniania i ograniczenia organizmów szkodliwych dla roślin.

Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin to szereg wydarzeń w województwie podlaskim, wpisujących się w obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020, mających na celu podniesienie świadomości opinii publicznej, konsumentów i osób podejmujących decyzje o roli i znaczeniu zdrowia roślin. To kluczowa podlaska inicjatywa, o tak szerokim zasięgu regionalnym, która przyczyni się do budowania świadomości społecznej na temat znaczenia zdrowia roślin. Dlatego też, do organizacji i aktywnego uczestnictwa zostały zaproszone nie tylko jednostki administracji państwowej i samorządowej, jednostki podległe MRiRW, ale także jednostki naukowe, uczelnie, szkoły średnie o profilu rolniczym, szkoły podstawowe, również rolnicy, pszczelarze i firmy działające w obszarze szeroko pojętej ochrony zdrowia roślin.

Uczestnicy, którzy zostali zaproszeni wspólnie uzgodnili, iż będąc mieszkańcami rolniczego województwa Podlaskiego szczycącego się największą bioróżnorodnością, jako przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem i ochroną zdrowia roślin, mocno zaznaczą swój udział w obchodach Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin i podejmą szeroką akcję edukacyjną i informacyjną.

W wyniku trzech spotkań interesariuszy, które odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim we wrześniu, październiku i grudniu 2019 roku, przedstawiciele ponad 40 instytucji wypracowali Kalendarium wspólnych imprez w województwie podlaskim i wyrazili wolę promowania zdrowia roślin w ramach obchodów PFZR na rok 2020.

Często nie zdajemy sobie sprawy, w tym również niektórzy decydenci, czym jest zdrowie roślin. Nie zdajemy sobie również sprawy ze skali strat i potencjału, jaki można uzyskać dbając o zdrowie roślin. Dlatego też, podczas trwania Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin, każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w utrzymaniu zdrowych roślin. Zdrowe rośliny, zdrowi ludzie – to motto przewodnie wydarzeń w wojewódzkie podlaskimi i obchodów MRZR na całym świecie.

            Uroczyste otwarcie Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin odbędzie się 20 lutego 2020 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Więcej informacji w zakładce aktualności na naszej stronie oraz na stronie Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku (http://www.ior.bialystok.pl/s,podlaski-festiwal-zdrowia-roslin-w-ramach-obchodow-miedzynarodowego-roku-zdrowia-roslin-2020,89.html)

 

 


Patronaty honorowe

 

Podlaski Urząd Wojewódzki Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 


Patronaty medialne

 

Telewizja Polska S.A. Polskie Radio Białystok S.A. Wrota Podlasia

 


Partnerzy

 


 

 

Relacja z inauguracji obchodów Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin dostępna jest pod linkiem

 

Pliki do pobrania

kalendarium_wydarzen_2.03.20_r.pdf Pobierz 268.70 KB
Kalendarium PFZR 2020.