Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Pracownia oceny nasion - wiorin rzeszów


fax: 17 85 00 371

 

Czesława Foltman
Główny Specjalista - Koordynator Pracowni Oceny Nasion

tel. 17 85 48 264

Urszula Leś
Specjalista
tel. 17 85 00 387

Regina Chuchla
Specjalista

tel. 17 85 00 387

Krystyna Bukała

Laborant

tel. 17 85 48 264

Zakres działania Pracowni Oceny Nasion:

Drukowanie etykiet urzędowych dla materiału siewnego, prowadzenie ewidencji etykiet i plomb urzędowych oraz rozliczeń z ich wykorzystania.

  1. Ocena laboratoryjna materiału siewnego oraz innych nasion.
  2. Koordynowanie prac związanych z oceną tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego.
  3. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców o nadanie uprawnień do oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz kontrolowanie laboratoriów akredytowanych w zakresie prawidłowości oceny laboratoryjnej materiału siewnego.
  4. Organizowanie szkoleń i przeprowadzanie egzaminów dla urzędowych i akredytowanych analityków nasiennych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
  5. Drukowanie etykiet urzędowych dla materiału siewnego, prowadzenie ewidencji etykiet i plomb urzędowych oraz rozliczeń z ich wykorzystania.
  6. Wydawanie informacji o dystrybucji odmian na wniosek hodowcy.
  7. Wystawianie obciążeń finansowych za: ocenę laboratoryjną materiału siewnego, wydane plomby i etykiety urzędowe, oraz przekazywanie dokumentów do Działu Finansowego.
Zgłoś błąd