Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Laboratorium fitosanitarne - wiorin rzeszów


fax: 17 85 00 371

 

Kierownik laboratorium

Rafał Sionek

Pełnomocnik ds. jakości

tel. 17 85 00 385

Pracownia mikologiczna

Urszula Litkowiec
Starszy Specjalista

tel. 17 85 48 265

Pracownia wirusologiczna

Lidia Jasińska
Starszy Specjalista

tel. 17 85 00 382

Pracownia nematologiczna / entomologiczna

Lucyna Górska
Starszy Specjalista

tel. 17 85 48 263

Pracownia GMO

Beata Altman
Starszy Specjalista

tel. 17 85 00 370 wew. 72

Pracownia  bakteriologiczna

Aneta Matyaszek 

Laborant
tel. 17 85 00 389

Przyjmowanie i rejestracja prób

Anna Senderska

Inspektor

tel. 17 85 00 370 wew. 71

   Stanowiska pomocnicze i obsługi

    Irena Nowak

     Robotnik gospodarczy

Zakres zadań Laboratorium Fitosanitarnego

Wykonywanie badań próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, w tym podłoży na obecność organizmów szkodliwych z uwzględnieniem organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania, w szczególności:

1.

Wykrywanie obecności bakterii chorobotwórczych w materiale roślinnym oraz ich identyfikacja.

2.

Wykrywanie obecności wirusów, wiroidów i fitoplazm w materiale roślinnym.

3.

Przeprowadzanie oceny zdrowotności sadzeniaków ziemniaka pod kątem wirusów jakościowych.

4.

Wykrywanie obecności i identyfikacja patogenów grzybowych w materiale roślinnym.

5.

Badanie gleby i podłoży uprawowych na obecność zarodni przetrwalnikowych grzyba Synchytrium endobioticum.

6.

Badanie materiału roślinnego w celu wykrycia nicieni wolnożyjących oraz ich identyfikacja.

7.

Wykrywanie obecności nicieni wolnożyjących oraz tworzących cysty w glebie i podłożu uprawowym oraz ich identyfikacja.

8.

Badanie materiału roślinnego w celu wykrycia owadów, roztoczy, nasion chwastów i roślin pasożytniczych oraz ich identyfikacja.

9.

Prowadzenie hodowli stadiów niedoskonałych owadów w celu ich oznaczenia.

10.

Prowadzenie testów biologicznych i patogenicznych na roślinach wskaźnikowych.

11.

Izolacja czystych kultur bakterii i grzybów w celu potwierdzenia obecności patogena.

Zgłoś błąd