Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Laboratorium fitosanitarne - wiorin rzeszów


fax: 17 85 00 371

 

Kierownik laboratorium

Rafał Sionek

Pełnomocnik ds. jakości

tel. 17 85 00 385

Pracownia mikologiczna / bakteriologiczna

Urszula Litkowiec
Starszy Specjalista

tel. 17 85 48 265

Pracownia wirusologiczna / bakteriologiczna

Lidia Jasińska
Starszy Specjalista

tel. 17 85 00 382

Pracownia nematologiczna / entomologiczna

Lucyna Górska
Starszy Specjalista

tel. 17 85 48 263

Pracownia GMO / bakteriologiczna

Beata Altman
Starszy Specjalista

tel. 17 85 00 370 wew. 72

Pracownia  bakteriologiczna

Aneta Matyaszek 

Laborant

tel. 17 85 00 389

Przyjmowanie i rejestracja prób

Anna Senderska

Inspektor

 

tel. 17 85 00 370 wew. 71

 

    Stanowiska pomocnicze i obsługi

    Irena Nowak

     Robotnik gospodarczy

Zakres zadań Laboratorium Fitosanitarnego

Wykonywanie badań próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, w tym podłoży na obecność organizmów szkodliwych z uwzględnieniem organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania, w szczególności:

1.

Wykrywanie obecności bakterii chorobotwórczych w materiale roślinnym oraz ich identyfikacja.

2.

Wykrywanie obecności wirusów, wiroidów i fitoplazm w materiale roślinnym.

3.

Przeprowadzanie oceny zdrowotności sadzeniaków ziemniaka pod kątem wirusów jakościowych.

4.

Wykrywanie obecności i identyfikacja patogenów grzybowych w materiale roślinnym.

5.

Badanie gleby i podłoży uprawowych na obecność zarodni przetrwalnikowych grzyba Synchytrium endobioticum.

6.

Badanie materiału roślinnego w celu wykrycia nicieni wolnożyjących oraz ich identyfikacja.

7.

Wykrywanie obecności nicieni wolnożyjących oraz tworzących cysty w glebie i podłożu uprawowym oraz ich identyfikacja.

8.

Badanie materiału roślinnego w celu wykrycia owadów, roztoczy, nasion chwastów i roślin pasożytniczych oraz ich identyfikacja.

9.

Prowadzenie hodowli stadiów niedoskonałych owadów w celu ich oznaczenia.

10.

Prowadzenie testów biologicznych i patogenicznych na roślinach wskaźnikowych.

11.

Izolacja czystych kultur bakterii i grzybów w celu potwierdzenia obecności patogena.

Zgłoś błąd