Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Pracownia oceny nasion - wiorin opole


tel./fax: 77 474-46-19

 

   

Violetta Smiatek
Główny specjalista

tel. 77 474-46-19 wew. 38

Danuta Zielińska
Specjalista

tel. 77 474-46-19 wew. 38

Zbigniew Bucki

Laborant

tel. 77 474-46-19 wew. 38

Aleksandra Szyszło

Asystent

tel. 77 474-46-19 wew. 38

Zakres działań

 1. Ocenę laboratoryjną materiału siewnego w obrocie krajowym i wystawianie stosownej dokumentacji tej oceny w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora,

 2. ocenę laboratoryjną nasion z partii w obrocie międzynarodowym w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora i prowadzenie stosownej dokumentacji,

 3. przygotowywanie materiałów i dokumentów do wystawiania upoważnień próbobiorcom do pobierania próbek materiału siewnego,

 4. szkolenie próbobiorców materiału siewnego oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

 5. nadzór nad pobieraniem prób wysyłanych do Stacji COBORU w celu wykonywania oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego,

 6. organizowanie próbobrania z partii nasion w obrocie międzynarodowym,

 7. opiniowanie wniosków hodowców i przedsiębiorców o nadanie uprawnień do oceny laboratoryjnej materiału siewnego, kontrolowanie tych jednostek w zakresie prawidłowości prowadzenia oceny, oraz cofanie tych uprawnień,

 8. nadzór nad sprawnością aparatów i urządzeń wykorzystywanych do w oceny laboratoryjnej i prowadzenie stosownej dokumentacji,

 9. wystawianie obciążeń finansowych za ocenę laboratoryjną materiału siewnego,

 10. współpracę z Działem Nadzoru Nasiennego w zakresie kontroli materiału siewnego i drukowania etykiet,

 11. współpracę z Laboratorium Wojewódzkim w zakresie oceny zdrowotności nasion,

 12. nadzór nad próbami archiwalnymi oraz gospodarkę zsypami,

 13. przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu działania Stacji Oceny Nasion.

 14. opiniowanie wniosków hodowców i podmiotów wytwarzających materiał siewny o nadanie uprawnień do pobierania prób za pomocą urządzenia automatycznego, kontrolowanie tych jednostek w zakresie prawidłowości pobierania w sposób automatyczny

 15. opiniowanie wniosków hodowców i podmiotów wytwarzających materiał siewny o nadanie uprawnień do wypełniania urzędowych etykiet do materiału siewnego , kontrolowanie tych jednostek w zakresie prawidłowego wypełniania etykiet oraz ich rozliczania

Zgłoś błąd