Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

laboratorium fitosanitarne - wiorin opole


tel./fax: 77 474-46-19

 

Ewa Dusza
Kierownik

tel. 77 474-46-19  wew. 39

tel. kom. 691 472 489

Daria Stygienko
Starszy asystent

tel. 77 474-46-19  wew. 39

Magdalena Uliczka
Asystent
tel. 77 474-46-19  wew. 39
Judyta Wittke
Asystent

tel. 77 474-46-19  wew. 39

Justyna Knopp

Asystent

tel. 77 474-46-19  wew. 39

Zakres działań

 1. Do głównych zadań Laboratorium Fitosanitarnego należą:
 1. Badanie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych dla roślin, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania.
 2. Nadzór nad stanem zdrowia roślin i płodów rolnych przeznaczonych dla potrzeb obrotu wewnętrznego i na eksport.
 3. Prowadzenie dokumentacji prób przyjętych do badań laboratoryjnych, wystawianie sprawozdań z badań oraz świadectw i informacji po laboratoryjnej ocenie zdrowotności.
 4. Wdrażanie nowych metod badawczych.
 5. Współdziałanie z Działem Nadzoru Fitosanitarnego w zakresie zwalczania organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania.
 6. Współpraca z Działem Nadzoru Nasiennego w zakresie przeprowadzania kontroli materiału siewnego.
 7. Nadzór nad Oddziałami w zakresie badań laboratoryjnych.
 8. Wdrażanie systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego w laboratorium.
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

 

 1. W Laboratorium Fitosanitarnym funkcjonują następujące sekcje: bakteriologii, wirusologii, mikologii oraz nematologii i entomologii, które wyposażone są
  w specjalistyczne urządzenia badawczo-pomiarowe i sprzęt pomocniczy. Stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniają bezpieczeństwo fitosanitarne.

 

Diagnostyka prowadzona jest w oparciu o międzynarodowo uznane procedury, zgodne z wytycznymi GIORiN, dyrektywami Unii Europejskiej oraz  zaleceniami Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO).

Wśród stosowanych metod jako najważniejsze należy wymienić:

 • metody bezpośredniej izolacji i identyfikacji,
 • metody izolacji i hodowli mikroorganizmów na sztucznych podłożach,
 • metody serologiczne,
 • techniki molekularne,
 • testy biologiczne.

 

Analizy wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel, który podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach organizowanych m.in. przez GIORiN CL Toruń, IOR-PIB Poznań, IHAR Bonin i in.

Potwierdzeniem kompetencji personelu są pozytywne wyniki międzylaboratoryjnych badań porównawczych organizowanych przez Centralne Laboratorium w Toruniu oraz Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, w których pracownicy biorą regularny udział.

Zgłoś błąd