11 Kwietnia 2022

Szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności obsługi unijnego systemu ICSMS oraz w zakresie przeprowadzania kontroli stosowania Drukuj

W dniu 30 marca 2022 roku pracownicy Działu Ochrony Roślin i Nawozów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu wzięli udział w szkoleniu on-line organizowanym przez Komisję Europejską, którego celem było podniesienie kwalifikacji w zakresie obsługi unijnego systemu ICSMS. System ICSMS jest systemem informatycznym służącym do wymiany przez właściwe organy nadzoru rynku informacji o produktach niespełniających wymogów, wynikach wspólnych działań oraz sprawdzonych rozwiązań.

Dnia 7 kwietnia 2022 roku pracownicy WIORiN w Opolu wykonujący zadania Działu Ochrony Roślin i Nawozów uczestniczyli w szkoleniu on-line organizowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, którego przedmiotowym zadaniem było podniesienie kwalifikacji dotyczących ważnych aspektów kontroli w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie miało na celu przybliżenie ogólnej charakterystyki grup chemicznych środków ochrony roślin z mechanizmem działania i rozkładu w roślinach i glebie oraz praktyczne aspekty realizacji zadań z zakresu kontroli stosowania ochrony roślin, m.in. pobieranie próbek laboratoryjnych do badań pozostałości środków ochrony roślin.