09 Maja 2022

OPOLSZCZYZNA – CZAS NA WINO Drukuj

Dnia 21 kwietnia 2022 W Kamieniu Śląskim odbyła się konferencja: Opolszczyzna – czas na wino zorganizowana przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w której udział wzięła Pani Izabela Kik Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu. Konferencję otworzyli Wojewódzka Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych Pani Dorota Szyra oraz Wicewojewoda Opolski Tomasz Witkowski. Spotkanie to był dobry czas na otwartą rozmowę producentów wina z przedstawicielami instytucji państwowych.

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy o wymaganiach prawnych jakie należy spełnić, by zarejestrować winnicę, prowadzić produkcję i obrót winami. W Konferencji uczestniczyli prelegenci m.in. z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Izby Administracji Skarbowej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  Omówiono kilka ważnych tematów, m.in. zmiany w przepisach prawa, kontrole urzędowe upraw winorośli jak również prawa i obowiązki małych producentów wina wobec Krajowej Administracji Skarbowej.