26 Czerwca 2023

Kontrola pułapki feromonowej do odłowu żerdzianek (Monochamus spp.) Drukuj

Żerdzianki (Monochamus) to chrząszcze z rodziny kózkowatych. Rodzaj obejmuje ok. 130 gatunków i jest on rozprzestrzeniony na całym świecie. Na terytorium Polski wykazano pięć: Monochamus galloprovincialis – żerdzianka sosnówka, M. saltuarius, M. sartor– żerdzianka krawiec, M. sutor – żerdzianka szewc, M. urussovii – żerdzianka Urussowa. W Unii Europejskiej obowiązkowi zwalczania podlegają populacje pozaeuropejskie Monochamus spp. Zgodnie z art. 2 decyzji wykonawczej Komisji nr 2012/535/UE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się w Unii węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) wszystkie państwa członkowskie UE mają obowiązek prowadzenia corocznych kontroli pod kątem występowania tego organizmu w roślinach podatnych, drewnie podatnym i korze podatnej oraz w wektorach, tj. w żerdziankach (Monochamus spp.). Celem prowadzonych działań poszukiwawczych jest pozyskanie okazów postaci dorosłych żerdzianek występujących w środowisku naturalnym oraz ich przebadanie laboratoryjnie pod kątem stwierdzenia obecności kwarantannowego nicienia – węgorka sosnowca w ciele owadów.

Program działań poszukiwawczych realizowanych przez Oddziały WIORiN obejmuje zastosowanie pułapek feromonowych typu panelowego do odłowu dorosłych chrząszczy żerdzianek; kontrole wizualne roślin w miejscach, gdzie nie wystawiono pułapek; zebranie odłowionych okazów i przesłanie ich do badań laboratoryjnych.