07 Kwietnia 2022

Komunikat - wnioski o aktualizacje Drukuj

Wszystkie podmioty profesjonalne zarejestrowane w Urzędowym Rejestrze Podmiotów Profesjonalnych, w przypadku zaistnienia zmian danych podlegających wpisowi, zgłaszają te zmiany, składając wniosek o aktualizację:

  • Do dnia 30 kwietnia każdego roku w przypadku oświadczenia o zamiarze prowadzenia oraz o zmianie lub rozszerzeniu prowadzonego przez podmiot jednego lub większej liczby poniższych rodzajów działalności:

- wydawania paszportów roślin dla roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów,

- umieszczania na drewnianych materiałach opakowaniowych stosownych oznaczeń,

- wydawania innych poświadczeń,

- adresu nieruchomości oraz umiejscowienia działek wykorzystywanych przez podmiot profesjonalny do prowadzenia działalności,

- typu towaru, rodziny, rodzaju lub gatunku roślin i produktów roślinnych, objętych działalnością podmiotu profesjonalnego.

Aktualizacja dotyczy danych z poprzedniego roku.

  • Nie później niż 30 dni od zaistnienia zmiany danych dotyczących nazwiska, imienia lub nazwy podmiotu, adresu i/lub danych kontaktowych.

Podstawa prawna: art. 66 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin (...).


lista aktualności