Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Laboratorium oceny nasion - wiorin warszawa


fax: 22 773-95-61

 

Joanna Krzyżanowska
Kierownik Laboratorium Oceny Nasion

tel. 22 773-95-61

tel. 22 773-59-08 wew. 210

Urszula Jasińska
Starszy specjalista

tel. 22 773-59-08 wew. 212

Magdalena Rowińska
Specjalista

tel. 22 773-59-08 wew. 214

Grażyna Gowin
Główny Specjalista

tel. 22 773-59-08 wew. 217

Anna Furmańczuk
Specjalista

Kierownik ds. jakości

tel. 22 773-59-08 wew. 217

Ewa Nowak
Specjalista

tel. 22 773-59-08 wew.214

 

Rys historyczny
Laboratorium Oceny Nasion (dawna Stacja Oceny Nasion) w Warszawie istnieje od 1880 roku. Powstało, dzięki inicjatywie nestora polskiego nasiennictwa, prof. Antoniego Sempołowskiego. W 1921 r. na Międzynarodowym Zjeździe w Kopenhadze, laboratorium przystąpiło do Międzynarodowego Związku Oceny Nasion ISTA.
Obecnie jest jednym z dwóch laboratoriów w kraju, obok Poznania, mających uprawnienia do badania i wystawiania świadectw „orange" dla partii nasion przeznaczonych na eksport.

Rys historyczny Stacji Oceny Nasion - całość.

 

Rodzaj działalności

 1. Zadania główne
  1. badanie prób materiału siewnego z partii kwalifikowanych w danym roku
  2. ocenianie partii materiału siewnego przeznaczonych na eksport
  3. uaktualnianie zdolności kiełkowania partii materiału siewnego pozostających w remanentach sklepowych
  4. wykonywanie analiz czystości, zdolności kiełkowania i wilgotności na zlecenie
  5. określanie jednolitości partii
  6. drukowanie urzędowych etykiet i paszportów dla materiału siewnego, szkółkarskiego i sadzeniaków ziemniaka
 2. Nadzór nad laboratoriami akredytowanymi
  1. nadawanie uprawnień laboratoriom akredytowanym
  2. kontrola pracy laboratoriów akredytowanych
  3. okresowo przygotowywanie prób testowych dla podległych laboratoriów akredytowanych
 3. Szkolenia i kontrola
  1. szkolenie urzędowych i akredytowanych próbobiorców materiału siewnego.
  2. nadawanie uprawnień próbobiorcom akredytowanym, urzędowym  i próbobiorcom  ISTA
  3. kontrolowanie pracy próbobiorców urzędowych i ISTA, w tym dokonywania obciążeń
  4. nadawanie uprawnień podmiotom do wypełniania urzędowych etykiet materiału siewnego i pobierania prób za pomocą próbobierza automatycznego
  5. kontrolowanie wykorzystanych etykiet, paszportów  i plomb urzędowych
  6. organizowanie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego dla pracowników zatrudnionych w innych laboratoriach oceny nasion

Rodzaj wykonywanych analiz

 1. sprawdzanie czystości materiału siewnego ( procentowe określanie zawartości zanieczyszczeń, nasion czystych i innych roślin )
 2. badanie zdolności kiełkowania ( procentowanie określanie nasion normalnie kiełkujących, martwych i siewek anormalnych ) – testy bibułowe i w piasku
 3. ocenianie wilgotności nasion – procentowej zawartości wody ( metoda suszarkowa )
 4. sprawdzanie żywotności nasion – metoda tetrazolinowa
 5. określanie gorzkości łubinów – metoda chemicznego wybarwiania
Zgłoś błąd