30 Czerwca 2021

Ziemniaki, kartofle, pyry, grule – różne nazwy, te same wymagania Drukuj

Zarówno dorośli, jak i dzieci wiedzą co można zrobić z ziemniaka. A że Polski ziemniak smakuje najlepiej, dlatego, w okresie intensywnego wprowadzania na polski rynek młodego ziemniaka, PIORiN prowadzi intensywne kontrole w zakresie prawidłowości oznakowania bulw oferowanych do sprzedaży. Kontrole prowadzimy zarówno na rynkach hurtowych, jak również na targowiskach oraz w sklepach detalicznych.

 

 

Zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej, producenci oraz dystrybutorzy bulw ziemniaka, którzy wprowadzają do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczają na tym terytorium bulwy ziemniaków inne niż sadzeniaki, mają obowiązek posiadania wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.

Bulwy ziemniaków innych niż sadzeniaki, które są przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, powinny być zaopatrzone w oznakowanie zawierające numer wpisu do urzędowego rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa lub rejestru prowadzonego przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego:

  1. podmiotu, który je uprawiał, albo
  2. podmiotu, który je uprawiał, oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały, albo
  3. podmiotu, który je przemieszczał, jeżeli dokumentacja prowadzona przez ten podmiot umożliwia identyfikację podmiotu, który je uprawiał, albo państwa ich pochodzenia oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały.

 

 

W Polsce numer rejestracyjny składa się z:

 

 

Oznakowanie powinno również zawierać informację dotyczącą kraju pochodzenia ziemniaków.

 

 

Nasze działania mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie oferowania do sprzedaży bulw ziemniaków pochodzących z innych państw oferowanych do sprzedaży jako polskie. Oznakowanie ziemniaków numerem rejestracyjnym ze wskazaniem kraju pochodzenia daje klientowi możliwość wyboru czy chce kupić towar pochodzenia polskiego czy pochodzący z innego państwa.

Powyższe wymagania reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1579).

 

 


lista aktualności