21 Września 2021

Wszystkie bulwy ziemniaków oferowane do sprzedaży muszą pochodzić od zarejestrowanych podmiotów! Drukuj

W związku z trwającym zbiorem ziemniaków, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przypomina o warunkach wprowadzania do obrotu bulw ziemniaka zgodnie z przepisami w zakresie zdrowia roślin.

 

Przepisy prawa nakładają na podmioty zajmujące się uprawą, magazynowaniem, pakowaniem, sortowaniem, wprowadzaniem lub przemieszczaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków innych niż sadzeniaki (konsumpcyjnych/towarowych) obowiązek wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, a bulwy oferowane do sprzedaży powinny być oznakowane na opakowaniu jednostkowym numerem rejestracyjnym producenta/dystrybutora.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie prowadzi kontrole bulw ziemniaków, podczas których sprawdzana jest prawidłowość oznakowania bulw ziemniaków oraz ich zdrowotność (stan fitosanitarny). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą niewłaściwego oznakowania bulw ziemniaka oferowanych do sprzedaży (brak na opakowaniu numeru rejestracyjnego producenta/dystrybutora). Kontrole są ukierunkowane na: centra dystrybuujące ziemniaki, sklepy, miejsca zbiorowego żywienia, targowiska oraz giełdę rolno-spożywczą.
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie wspólnie z Warszawskim Rolno–Spożywczym Rynkiem Hurtowym S.A. w Broniszach prowadzi szerokie działania informacyjne. W tym celu wydana została ulotka dotycząca zasad przemieszczania bulw ziemniaków.

 

   


lista aktualności