10 Września 2021

Posiedzenie Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej powiatu gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego z udziałem WIORiN Drukuj

W dniu 31 sierpnia 2021 roku w Jordanowie k. Płocka odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej powiatu gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego z Prezesem Mazowieckiej Izby Rolniczej Wiktorem Szmulewiczem i Wiceprezesem Witoldem Konarskim. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku, Kierownicy Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gostyninie, Płocku i w Sierpcu oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Płocku reprezentowany przez Kierownika Oddziału Teresę Skórę i Starszego Specjalistę ds. zdrowia roślin Agnieszkę Wąs.

 

Kierownik Oddziału w Płocku przedstawiła informacje nt. realizacji zadań w roku bieżącym, aktualnych zmian przepisów prawnych w zakresie zdrowia roślin, prawidłowego obrotu i stosowania środków ochrony roślin, działalności prowadzonej na terenie powiatów w zakresie nasiennictwa, w tym prowadzonych kontroli na obecność GMO w uprawach kukurydzy. Następnie Kierownik Oddziału w ramach przypomnienia zwróciła uwagę uczestników na stosowanie integrowanej ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony pszczół i innych owadów zapylających, mając również na uwadze ochronę środowiska i produkcję zdrowej żywności.

 

 

 

 


lista aktualności