Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

laboratorium wojewódzkie - wiorin kraków

e-mail:
fax: 12 430-49-64

 

Ewa Moskal
Kierownik Laboratorium

 

 

Sekcja Fitosanitarna

tel. 12 623-28-34

 

 

 

 

Karolina Duda

Główny Specjalista - zastępuje Kierownika Laboratorium

pracownia nematologiczno-entomologiczna

tel. 12 623-28-26

Barbara Danilewicz
St. Specjalista

pracownia mikologiczna

tel. 12 623-28-22

Rafał Starowicz

Specjalista

pracownia wirusologiczna

tel. 12 623-28-01

Barbara Sobala
St. Specjalista

pracownia bakteriologiczna

tel. 12 623-28-01

Anna Kasprzyk

pomoc laboratoryjna

tel. 12 623-28-01

Jednostka Diagnostyczna w Nowym Sączu

Tadeusz Geniec
St. Specjalista

Bernarda Wajda

Asystent

tel. 18 441-27-65, 18 441-24-58 wew. 34

Informacje o laboratorium

  System Zarządzania Laboratorium

 

Laboratorium Wojewódzkie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie wdrożyło  System Zarządzania Laboratorium, który spełnił wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

- 15.07.2013r Polskie Centrum Akredytacji  udzieliło Laboratorium akredytacji.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1439

Certyfikat akredytacji jest ważny do 14.07.2021r.

 

- Akredytowana działalność jest określona w:

Zakres Akredytacji Nr AB 1439 wydanie nr 11                                    

 

-Zapewniamy, że w zakresie akredytowanej działalności, badania są realizowane w sposób zapewniający spełnienie wymagań wymienionej normy, wymagań Polskiego Centrum Akredytacji oraz zaspokojenie potrzeb Klienta.

Polityka jakości Laboratorium Wojewódzkiego WIORiN w Krakowie jest przedstawiona w załączniku:

Polityka Jakości Laboratorium.

 

Zakres analiz wykonywanych przez Laboratorium Wojewódzkie w Krakowie

Podstawą analiz wykonywanych w Laboratorium są wytyczne opracowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w oparciu o procedury badawcze Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (European and Mediterranean Plant Protection Organization EPPO) oraz Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (International Seed Testing Association ISTA).

 

Wdrożone i sprawdzone metody badawcze, które stanowią usługę dostępną w Laboratorium WIORiN w Krakowie, przedstawione zostały w załączniku:

RB-01.00.01 Wykaz metod badawczych stosowanych w Laboratorium

 

Wybór metod badawczych i zakres prowadzonych badań uzależniony jest od: rodzaju i przeznaczenia materiału, zakresu roślin żywicielskich, podejrzenia o porażenie, wymagań fitosanitarnych kraju przeznaczenia przesyłki, wymogów jakościowych.

Laboratorium w zależności od wymagań klienta i specyfiki badań zawiera z klientem :

RB-02.00.01 Zlecenie na wykonanie badania nr........     

 

Próby pobrane i dostarczone do Laboratorium badane są za opłatą, na zlecenie klienta. Wysokość opłat reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008r. (Dz. U. nr 122, poz. 789, ze zm.) 

(www.piorin.gov.pl) .

 

Współpraca z klientem obejmuje uzyskiwanie informacji zwrotnych od klienta (opinie i uwagi) w postaci ankiet. Formularz ankiety znajduje się pod hasłem:

RB-02.00.04 Ankieta zadowolenia klienta

Informacje te są analizowane i wykorzystywane do doskonalenia Systemu Zarządzania Laboratorium.

Zadania realizowane przez Laboratorium Wojewódzkie

1. Badanie próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów ukierunkowane na wykrycie i identyfikację organizmów szkodliwych dla roślin, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów kwarantannowych takich jak : szkodniki owadzie, nicienie, bakterie, grzyby, wirusy, wiroidy, fitoplazmy, rośliny pasożytnicze

     -wykonywane w Pracowniach Fitosanitarnych ( Sekcji Fitosanitarnej)

2. Ocena laboratoryjna materiału siewnego

      -wykonywana w Pracowni Oceny Nasion ( Sekcji Oceny Nasion)

 

Przedmiotem analizy w laboratorium są próbki: roślin, produktów roślinnych i przedmiotów oraz  materiału siewnego pobieranego przez urzędowych próbobiorców lub na zlecenie.

 

Do zakresu działania Pracowni Fitosanitarnych należy:

1. Wykonywanie badań próbek roślin i produktów roślinnych, w tym podłoży na obecność organizmów kwarantannowych oraz niektórych organizmów niekwarantannowych, w szczególności:

  - wykrywanie obecności bakterii chorobotwórczych w materiale roślinnym oraz ich

    identyfikacja;

  - wykrywanie obecności wirusów  w materiale rozmnożeniowym;

  - wykrywanie obecności i identyfikacja grzybów w materiale roślinnym;

    badanie gleby i podłoży uprawowych na obecność zarodni przetrwalnikowych

    grzyba  Synchytrium endobioticum;

  - badanie materiału roślinnego w celu wykrycia nicieni wolnożyjących oraz ich

    identyfikacja;

    wykrywanie obecności nicieni wolnożyjących oraz tworzących  cysty  w podłożu

    oraz ich identyfikacja;

 -  badanie materiału roślinnego w celu wykrycia owadów, roztoczy.

2. Wdrażanie nowych metod badawczych.

3. Udział w badaniach międzylaboratoryjnych.

4. Zachowanie bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywania badań.

5. Wdrożenie i utrzymanie udokumentowanego Systemu Zarządzania Laboratorium.

Zgłoś błąd