05 Lutego 2021

Szkolenia kwalifikatorów 2021 - podstawowe Drukuj

Informuję uprzejmie że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie zaplanował w roku bieżącym podstawowe szkolenia dla kwalifikatorów oceniających plantacje nasienne roślin:

  • zbożowych,
  • pastewnych,
  • oleistych i włóknistych,
  • buraka.

 

Część teoretyczna zostanie przeprowadzona w trybie on line w następujących terminach:

22-23.02.21

zboża

23-24.02.21

pastewne

25-26.02.21

oleiste i włókniste

1-2.03.21

burak

 

 

 

Program zajęć – w załączeniu.

 

Część praktyczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem rygorów sanitarnych według poniższego zestawienia:

 

13.05.21

oleiste

Pawłowice k. Toszka

8.06.21

zboża

Węgrzce k. Krakowa

9.06.21

bobowate

Pawłowice k. Toszka

10.06.21

trawy

Łopuszna k. Nowego Targu

29.07.21

burak I

Grudziądz

5.08.21

włókniste

Pętkowo k. Środy Wlkp.

23.09.21

burak II

Polanowice k. Słomnik

 

Każdą z części kończy egzamin:

  • część teoretyczną przeprowadzony on line w godzinach 18.00-20.00 (zboża - 23.02.21, rośliny pastewne – 24.02.21, rośliny oleiste i włókniste – 26.02.21, burak 2.03.21),
  • część praktyczną przeprowadzony na polu w terminach podanych powyżej dla poszczególnych grup roślin.

 

Uwaga: Osoby, które nie zdały egzaminu teoretycznego będą miały możliwość zdawania egzaminu poprawkowego przed rozpoczęciem zajęć praktycznych (w dniu odbywania tych zajęć).

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o nadesłanie zgłoszeń (formularz w załączeniu) na adres   w terminie do 18.02.2021 r. Ze względów technicznych proszę zgłaszać się na szkolenie dla poszczególnych grup roślin na oddzielnych formularzach.

Na adres e’mail podany w zgłoszeniu zostanie przesłany link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach i egzaminach. Dla każdego ze szkoleń zostanie wysłany odrębny link.

Na potrzeby uczestników zostanie udostępniony dysk sieciowy. Zalecamy zapoznanie się z zamieszczonymi na nim instrukcjami dla kwalifikatorów – omawiana tematyka będzie poruszana w niektórych pytaniach egzaminacyjnych.

Egzamin teoretyczny zostanie przeprowadzony on line osobno dla każdego ze szkoleń. Uczestnicy po zalogowaniu się pod wskazanym adresem będą mieli maksymalnie dwie godziny (początek - 18.00, koniec – 20.00) na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru. Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi.

 

Uwaga: Zastrzegamy sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia niektórych wymienionych wyżej szkoleń.

 

Bliższych informacji udziela Dział Nadzoru Nasiennego : 12 623 28 44,
 


lista aktualności