14 Września 2018

GMO Drukuj

Inspektorzy WIORiN w Krakowie kontynuowali w 2018 r. kontrole dotyczące przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego odmian modyfikowanych genetycznie. Podczas kontroli materiału siewnego znajdującego się w obrocie pobrano 9 prób nasion kukurydzy pochodzących z importu, które zostały przekazane do analizy w Centralnym Laboratorium w Toruniu.

W ramach nadzoru nad uprawami polowymi przeprowadzono 302 kontrole, które objęły uprawy kukurydzy o łącznej powierzchni 4 477 ha. W trakcie prowadzonych czynności wykonano 150 testów polowych na obecność MON 810 oraz pobrano 50 prób materiału roślinnego do badań laboratoryjnych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, testów oraz analiz laboratoryjnych nie stwierdzono występowania modyfikacji genetycznych w badanym materiale.


lista aktualności