Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Pracownia Oceny Nasion - WIORiN Gorzów Wielkopolski

ul. Olbrychta 10b
65-823 Zielona Góra


fax: 68 453-73-73

 

Irena Jagiełowicz
Główny specjalista w PON

tel. 68 453-73-73 wew. 26

Margareta Mazurkiewicz

Asystent laboratorium

tel. 68 453-73-73 wew. 26

Emilia Grzeszczak

Laborant

tel. 68 453-73-73 wew. 26

 

 

 

 

Zadania realizowane przez Pracownię Oceny Nasion:

 1. Ocena laboratoryjna materiału siewnego kwalifikowanego w obrocie krajowym i wystawianie stosownej dokumentacji.
 2. Ocena nasion z partii w obrocie międzynarodowym.
 3. Organizowanie poboru prób z partii nasion w obrocie krajowym i międzynarodowym w tym do oceny tożsamości odmianowej i GMO.
 4. Ocena laboratoryjna nasion niekwalifikowanych roślin rolniczych, warzyw, nasion roślin zielarskich i ozdobnych.
 5. Ocena sprawdzająca jakość nasion warzyw kategorii standard.
 6. Ocena prób jednostkowych w celu określenia jednolitości partii dla materiału przeznaczonego na eksport.
 7. Opiniowanie wniosków hodowców o udzielenie degradacji materiału siewnego kwalifikowanego.
 8. Przedłużanie ważności wydanych świadectw dla materiału kwalifikowanego po ocenie laboratoryjnej.
 9. Opiniowanie wniosków hodowców i przedsiębiorców o udzielenie akredytacji do oceny laboratoryjnej materiału siewnego.
 10. Zamawianie, drukowanie i wydawanie etykiet i plomb urzędowych dla materiału siewnego.
 11. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracą próbobiorców materiału siewnego, prowadzenie stosownej dokumentacji.
 12. Organizowanie szkoleń i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania akredytacji próbobiorcom materiału siewnego.
 13. Organizowanie kontroli pracy próbobiorców akredytowanych.
 14. Wystawianie obciążeń finansowych za ocenę laboratoryjną i wydane zaświadczenia dla hodowców.
 15. Prowadzenie magazynu prób materiału siewnego po badaniach, likwidacja prób zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 16. Uzgodnienia i współpraca z Działem Nadzoru Nasiennego w zakresie działań merytorycznych i organizacyjnych.
 17. Współdziałanie z Działem Nadzoru Fitosanitarnego w zakresie zwalczania organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania.
 18. Przygotowanie i sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu zadań realizowanych przez laboratorium.
 19. Wykonywanie innych zadań merytorycznych zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora i Kierownika Laboratorium

 

 

 

Podstawą analiz wykonywanych w Pracowni Oceny Nasion są wytyczne opracowane przez  Międzynarodowy Związek Oceny Nasion– ISTA.

 

Wdrożone i sprawdzone metody badawcze, które stanowią usługę dostępną w Laboratorium Wojewódzkim przedstawione zostały w formularzu „Lista metod badań Laboratorium”.
Laboratorium Wojewódzkie współpracuje z klientem zewnętrznym na podstawie zawartego zlecenia. Zlecenie na wykonanie badań można dokonać na formularzu: „Zlecenie na wykonanie badania w Pracowni Oceny Nasion”.

Pliki do pobrania

Lista metod badań Laboratorium
Zlecenie na wykonanie badania w Pracowni Oceny Nasion
Ankieta badania zadowolenia klienta
Zgłoś błąd