Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Laboratorium Fitosanitarne - WIORiN Gorzów Wielkopolski

ul. Zieleniecka 11
66-400 Gorzów Wlkp.


fax: 95 723-90-08

 

Jolanta Ratajczak
Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego

tel. 95 723-90-08 wew. 19

Beata Szurko
Starszy asystent laboratorium

tel. 95 723-90-08 wew. 29

Mariusz Treicher

Laborant

tel. 95 723-90-08 wew. 29

Paulina Suchenia
Laborantka

tel. 95 723-90-08 wew. 29

Sylwia Borowiec
Pomoc laboratoryjna

tel. 95 723-90-08 wew. 29

 

 

 

Zadania realizowane przez Laboratorium Fitosanitarne:

 1. Wykonywanie analiz fitosanitarnych materiału roślinnego, produktów roślinnych, przedmiotów pod kątem określonych organizmów szkodliwych.
 2. Współpraca z Centralnym Laboratorium oraz innymi laboratoriami Inspekcji, jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie prowadzonej działalności diagnostycznej.
 3. Współpraca z działem nadzoru fitosanitarnego w zakresie planowania kierunków działalności diagnostycznej laboratorium.
 4. Usługowe wykonywanie badań laboratoryjnych na zlecenie podmiotów.
 5. Udział w przedsięwzięciach mających na celu potwierdzenie biegłości, w szkoleniach, sesjach itp..
 6. Wdrażanie procedur diagnostycznych oraz jednolitych metodyk badawczych.
 7. Rozszerzanie bezpieczeństwa fitosanitarnego, programowanie rozwoju bazy laboratoryjnej.
 8. Prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej wyposażenia, odczynników oraz ich właściwe rozliczanie.
 9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników wojewódzkiego inspektoratu.
 10. Koordynacja i nadzór działalności diagnostycznej pracowni laboratoryjnych jednostek organizacyjnych oraz laboratorium rejonowego.
 11. Koordynacja i kontrola zapisów w zakresie dotyczącym działalności diagnostycznej w Zintegrowanym Systemie Informatycznym (ZSI).
 12. Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
 13. Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej, wystawianie Wyników/Raportów z badań.
 14. Prowadzenie magazynu próbek, właściwe niszczenie/przekazywanie próbek.
 15. Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu realizowanej działalności diagnostycznej.
 16. Wykonywanie innych zadań z zakresu diagnostyki zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

 

 

Podstawą analiz wykonywanych w Laboratorium Fitosanitarnym są wytyczne opracowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz procedury badawcze Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (European and Mediterranean Plant Protection Organization EPPO).


Wdrożone i sprawdzone metody badawcze, które stanowią usługę dostępną w Laboratorium Wojewódzkim przedstawione zostały w formularzu „Lista metod badań Laboratorium”.
Laboratorium Wojewódzkie współpracuje z klientem zewnętrznym na podstawie zawartego zlecenia. Zlecenie na wykonanie badań można dokonać na formularzu: „Zlecenie na wykonanie badania w Laboratorium Fitosanitarnym”.

Pliki do pobrania

Lista metod badań Laboratorium
Zlecenie na wykonanie badania w Laboratorium Fitosanitarnym
Ankieta badania zadowolenia klienta
Zgłoś błąd