Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Akredytacja

Laboratorium Wojewódzkie posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. W dniu 28.02.2018 Laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1674 nadanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowana działalność określona jest w Zakresie Akredytacji.

 

Podstawowe cele jakie stawia sobie Laboratorium Wojewódzkie w Gorzowie Wlkp. przedstawione są w

Polityce Jakości. Poziom usług jest nieustannie monitorowany poprzez Ankietę badania zadowolenia klienta. Informacje te są analizowane i wykorzystywane do doskonalenia Systemu Zarządzania.

 

Zgłoś błąd