Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kontrole przeprowadzane w Wojewódzkim Inspektoracie

2016 r.

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Termin: 12 lipca 2016 r.

Zakres: Poprawność prowadzenia badań Phytophthora fragariae var. fragariae

Dokumenty:  Wystąpienie pokontrolne

2014 r.

Państwowa Inspekcja Pracy - Oddział w Gorzowie Wlkp.
Termin: 15, 18, 24.04.2014
Zakres: Przestrzeganie prawa pracy.

 

2013 r.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Termin: 11-14.02.2013
Zakres:

 1. Realizacja wytycznych Głównego Inspektora do planu pracy na rok 2012, w zakresie nadzoru nasiennego, nadzoru fitosanitarnego oraz nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin.
 2. Nadzór nad pracą jednostek terenowych w zakresie zdrowia roślin.

Dokumenty:     Wystąpienie pokontrolne

 

Lubuski Urząd Wojewódzki
Termin: 15.05.2013 - 05.07.2013
Zakres:

 1. Przestrzeganie przepisów ustawy o służbie cywilnej.
 2. Przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej.
 4. Ocena gospodarowania majątkiem w świetle przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz w zakresie wykorzystania telefonów i samochodów służbowych.

Dokumenty:    Wystąpienie pokontrolne

 

2012 r.

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Termin: 26.11.2012 - 27.11.2012
Zakres:

 1. Organizacja i prowadzenie badań w LW ukierunkowanych na wykrywanie i identyfikację patogenów bakteryjnych ziemniaka.
 2. Organizacja laboratorium oraz rozwiązania techniczne zabezpieczające przed uwolnieniem organizmów kwarantannowych do środowiska.

Dokumenty:    Wystąpienie pokontrolne

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp.
Termin: 20, 24, 25, 28 wrzesień 2012 r.
Zakres:

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.
Termin: 28.08.2012
Zakres: Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego.
Dokumenty:    Protokół kontroli       Wystąpienie pokontrolne

 

2011 r.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Termin: 22.08.2011 - 25.08.2011
Zakres: Realizacja zadań pokontrolnych Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa po poprzedniej kontroli, przeprowadzonej w listopadzie 2009 r. w zakresie wydawania decyzji administracyjnych..
Dokumenty:    Wystąpienie pokontrolne

 

Lubuski Urząd Wojewódzki
Termin: 10.08.2011 - 11.08.2011
Zakres: Gospodarka finansowa. Realizacja planu finansowego na 2011 r.
Dokumenty:    Protokół kontroli      Wystąpienie pokontrolne

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Gorzowie Wlkp.
Termin: 01.07.2011 - 06.07.2011
Zakres: Nadzór nad warunkami pracy.
Dokumenty:    Protokół kontroli

 

Lubuski Urząd Wojewódzki
Termin: 05.05.2011
Zakres: Polityka zatrudnienia i wynagradzania w WIORiN w Gorzowie Wlkp..
Dokumenty:    Protokół kontroli

 

Lubuski Urząd Wojewódzki
Termin: 09.03.2011
Zakres: Przestrzeganie przez WIORiN w Gorzowie Wlkp. zapisów art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dokumenty:    Protokół kontroli      Wystąpienie pokontrolne

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN Gorzów Wlkp.
Data wytworzenia informacji: 27.08.2014 10:00
Data publikacji informacji: 27.08.2014 10:23
Data aktualizacji informacji: 23.01.2018 13:15
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd