20 Stycznia 2022

Zmiany aktów prawnych Drukuj

W Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod pozycją 57 został opublikowany następujący tekst aktu prawnego:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu.

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000057/O/D20220057.pdf