22 Września 2022

Posiedzenie Rady Powiatu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu Drukuj

   

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

  

W dniu 20 września 2022 r. w Siedzibie Rady Powiatu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej. W posiedzeniu brali udział delegaci Rady Powiatowej oraz zaproszeni goście z instytucji związanych z rolnictwem.

W trakcie posiedzenia kierownik WIORiN w Łodzi Oddziału w Łowiczu Pani Renata Kostrzewska przedstawiła informacje dotyczące działalności Oddziału w Łowiczu. Omówione zostały zadania zrealizowane w ramach nadzoru: fitosanitarnego, ochrony roślin i nawozów oraz nasiennictwa.

 


lista aktualności