Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Pracownia Oceny Nasion


fax: 81 744 74 04

 

Marta Barej
Starszy specjalista, Kierownik Techniczny

tel. 81 744 74 04 wew. 34

Teresa Olszak
Specjalista

tel. 81 744 74 04  wew. 28

Małgorzata Widelska
Specjalista

tel. 81 744 74 04 wew. 33

Grażyna Chrześcijanek
Asystent

tel. 81 744 74 04 wew. 28

Magdalena Powroźnik
Laborant

tel. 81 744 74 04 wew. 33

Teresa Jasińska
Pomoc laboratoryjna

Patrycja Sigłowa

Asystent

Zgłoś błąd