Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Pracownia Oceny Nasion


fax: 81 744 73 63

 

Marta Barej
Starszy specjalista, Kierownik Techniczny

tel. 81 744 28 14 wew. 34

Krystyna Rowicka-Paluch
Starszy specjalista

tel. 81 744 28 14 wew. 29

Teresa Olszak
Specjalista

tel. 81 744 28 14 wew. 28

Małgorzata Widelska
Specjalista

tel. 81 744 28 14 wew. 33

Grażyna Chrześcijanek
Asystent

tel. 81 744 28 14 wew. 28

Teresa Jasińska
Pomoc laboratoryjna

Zgłoś błąd