24 Stycznia 2022

WIORiN w Lublinie w obiektywie - Wystawa pt. „Inspektor urzędowy PIORiN, a zdrowie roślin i człowieka” oraz „Łąka kwietna naturą Drukuj

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, nowo otwartym Oddziale w Janowie Lubelskim zaprezentowano wystawę fotograficzno-informacyjną pt. „Urzędowy inspektor PIORiN, a zdrowie roślin i człowieka” oraz „Łąka kwietna naturą tętniąca”. Ekspozycja powstała z inicjatywy pracowników WIORiN w Lublinie, Oddziału w Biłgoraju oraz Janowie Lubelskim i jest złożona z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje cztery postery na których zaprezentowano podstawowe zadania oraz cele Inspekcji, wymogi niezbędne do uzyskania statusu „urzędowego inspektora”, najważniejsze akty prawne oraz strukturę organizacyjną WIORiN w Lublinie na tle PIORiN. W ekspozycji uwzględniono fotografie dokumentujące realizację zadań „urzędowych inspektorów” z zakresu nadzoru nad zdrowiem roślin, nadzoru nasiennego oraz ochrony roślin i nawozów, wykonane przez pracowników WIORiN w Lublinie. Druga część wystawy powstała we współpracy
z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Stowarzyszeniem EkoLubelszczyzna i stanowi kontynuację działań związanych z Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin 2020, który przebiegał pod hasłem „Chroniąc rośliny, chronisz życie”. Ekspozycja przedstawia założenie łąki kwietnej oraz ogrodu przyjaznego owadom zapylającym na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie oraz ukazuje korzyści płynące z wysiewania gatunków roślin miododajnych.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.


 


 


lista aktualności