25 Lutego 2022

Ważne terminy dla jednostek przeprowadzających szkolenia z zakresu środków ochrony roślin oraz przeprowadzających badania spra Drukuj

1. Do dnia 28 lutego2022 rokunależy przekazać do WIORiN w Lublinie dane dotyczące osób, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w okresie od 1 lipca do dnia 31 grudnia 2021 roku.

2. Do dnia 31 marca 2022 rokunależy przekazać do WIORiN w Lublinie informacje
o będącymw użytkowaniu sprzęcie przeznaczonym do stosowania środkówochrony roślin,poddanym badaniomsprawności technicznej w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2021 roku.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.

 


lista aktualności