25 Lutego 2022

Ważne informacje i terminy z zakresu nadzoru nad zdrowiem roślin Drukuj

 1. Zarejestrowane podmioty, do dnia 30 kwietnia każdego roku (dotyczy aktualizacji danych z poprzedniego roku) zgłaszają aktualizację wszelkich zmian danych dotyczących:
  1. oświadczenia o zmianie lub rozszerzeniu prowadzonej przez podmiot profesjonalny rodzaju działalności dotyczącej roślin, produktów roślinnych
   i innych przedmiotów,
  2. oświadczenia o zamiarze prowadzenia przez podmiot profesjonalny, jednego lub większej liczby poniższych rodzajów działalności:
   1. wydawania paszportów roślin dla roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów,
   2. umieszczania na drewnianych materiałach opakowaniowych stosownego oznaczenia,
   3. wydawania innych poświadczeń.
  3. adresu nieruchomości oraz umiejscowienia działek wykorzystywanych przez podmiot profesjonalny do prowadzenia działalności,
  4. typu towaru, rodziny, rodzaju lub gatunku roślin i produktów roślinnych lub innych przedmiotów, których dotyczy działalność podmiotu profesjonalnego.
 1. W przypadku zmiany nazwiska i imienia lub nazwy, adresu, danych kontaktowych podmiotu profesjo­nalnego wniosek aktualizacyjny podmiot składa nie później niż 30 dni po zmianie tych danych.

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.

 

 


lista aktualności