25 Lutego 2022

Ważne informacje i terminy z obszaru nasiennictwa Drukuj

 

TERMINY

1. Do dnia 15maja należy złożyć wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego roślin rolniczych (gatunkijare);

2. Do dnia 20 maja należy złożyć wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego ziemniaka;

3. Do dnia 30 maja należy złożyć wniosek o dokonanie oceny polowej materiału szkółkarskiego(z wyłączeniem porzeczek i agrestu).

Wniosek należy złożyć do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji.

4. Późna zima / wczesna wiosna(nie później jednak niż 3 tygodnie przed przewidywanym kwitnieniem drzew)pobieranie prób materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych z kwalifikowanych roślin matecznych gatunków: Morela (Prunusarmeniaca L.), czereśnia (Prunusavium L.), ałycza (PrunuscerasiferaEhrh.), wiśnia (Prunuscerasus L.), śliwa domowa (Prunusdomestica L.), migdałowiec (Prunusdulcis (Miller) Webb.), brzoskwinia (Prunuspersica (L.) Batsch.)i śliwa japońska (Prunussalicina Lindley) na obecność PDV (wirus karłowatości śliwy) i PNRSV (wirus nekrotycznej plamistości pierścieniowej wiśni).

5.W przypadku materiału szkółkarskiego: bazowych roślin matecznych i materiału bazowego oraz w przypadku kwalifikowanych roślin matecznych i materiału kwalifikowanego, pobrania prób gleby i oceny laboratoryjnej tych prób należy dokonać przed posadzeniem tych roślin (wiosna/jesień), kiedy gleba nie jest ani zbyt mokra, ani zbyt sucha, tzn. kiedy panują wilgotne warunki glebowe.

Wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji.

4. Późna zima /wczesna wiosna(nie później jednak niż 3 tygodnie przed przewidywanym kwitnieniem drzew)pobieranie prób materiału szkółkarskiego do badańlaboratoryjnych z kwalifikowanych roślin matecznych gatunków: morela (Prunusarmeniaca L.), czereśnia (Prunusavium L.), ałycza (PrunuscerasiferaEhrh.), wiśnia (Prunuscerasus L.), śliwa domowa (Prunusdomestica L.), migdałowiec (Prunusdulcis (Miller) Webb.), brzoskwinia (Prunuspersica (L.) Batsch.)i śliwa japońska (Prunussalicina Lindley) na obecność PDV (wirus karłowatości śliwy) i PNRSV (wirus nekrotycznej plamistości pierścieniowej wiśni).

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.

 


lista aktualności