07 Marca 2022

Pomoc Ukrainie Drukuj

Dziś, w sytuacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie takie wartości jak solidarność i braterstwo staja się szczególnie ważne. Dlatego też pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, Oddziału Granicznego w Dorohuskukażdego dniaangażują się w działania mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy, szukającym schronienia w naszym kraju.Inspektorzy przekazują uchodźcom posiłki, udzielają niezbędnych informacji oraz okazują wsparcie w tym trudnym dla nich czasie.

„Chwała Ukrainie i jej bohaterom”


lista aktualności