06 Lipca 2020

Lekcje zdalne związane z Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin 2020 „Chroniąc rośliny, chronisz życie”dla uczniów szkół rolniczy Drukuj

Trwają obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020. Wśród działań przewidzianych do realizacji przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Lublinie, związanych z promocją tego święta roślin były prelekcje dla uczniów szkół rolniczych województwa lubelskiego. W związku z epidemią Covid 19 i brakiem możliwości ich zrealizowania Pani Teresa Wyłupek - Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie przekazała dyrekcji oraz nauczycielom 18 szkół rolniczych prezentacje multimedialne uwzgledniające niżej przedstawione tematy oraz zachęciła do ich wykorzystania podczas lekcji zdalnych.

  1. Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020 „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.

  2. Szkodniki magazynowe w materiale siewnym.

  3. Choroby wirusowe ziemniaka mające wpływ na ocenę materiału siewnego sadzeniaków ziemniaka.

  4. Chemiczna ochrona roślin a bezpieczeństwo pszczół.

  5. Zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin.

  6. Chemizacja rolnictwa i świadome stosowanie środków ochrony roślin.

  7. Zasady bezpiecznego wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.


 


 


lista aktualności