06 Lipca 2020

Lekcja zdalna pt. „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020. Chroniąc rośliny, chronisz życie” dla uczniów szkół podstawowych Drukuj

Rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych rok 2020 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin pod hasłem „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.
W związku z tym Pani Teresa Wyłupek - Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie zaplanował na terenie województwa lubelskiego szereg działań edukacyjnych mających na celu zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na znaczenie roślin w życiu człowieka. Sytuacja epidemiczna spowodowana wirusem Covid 19 uniemożliwiła przeprowadzenie prelekcji w szkołach, dlatego pracownicy Inspekcji przygotowali lekcję zdalną w formie prezentacji multimedialnej, którą udostępnili dyrekcji oraz nauczycielom 237 szkół podstawowych.

 


lista aktualności