16 Marca 2022

Drugi tydzień „WIORiN w Lublinie w obiektywie” 7 – 11 marca 2022 roku Drukuj

Zdj. 1 Ewidencjonowanie korespondencji, archiwizacja dokumentacji

Zdj. 2 Kontrola obrotu materiałem siewnym

Zdj. 3 Kontrola przesyłek przeznaczonych na eksport do państw trzecich, m.in. do Japonii, Wielkiej Brytanii, Turcji

Zdj. 4 Plombowanie prób bulw ziemniaka jadalnego

Zdj. 5 Przewożenie prób do Oddziału Centralnego Laboratorium w Radzyniu Podlaskim.


Zdj. 6 Pobieranie prób gleby laską glebową (Egnera) przez urzędowego inspektora